Turizm / Pazarlama

TÜRKİYE'DEKİ 5 YILDIZLI OTEL İŞLETMELERİNE AİT MOBİL UYGULAMALARININ İNCELENMESİ

Özet

Bu araştırmanın amacı, mobil uygulamaların Türkiye’de bulunan yerli 5 yıldızlı otel işletmelerindeki kullanımını incelemek, bu uygulamaların teknik özelliklerini tespit etmek, böylece mobil uygulamaların özelliklerini uluslararası kriterlerle karşılaştırmaktır. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Çalışmada verilerin elde edilmesinde çoklu android cihazlar ve android emülatörlerden faydalanılmış, elde edilen veriler ofis programları yardımı ile çözümlenmiştir. 30 adet 5 yıldızlı tesisin incelendiği çalışmada, birbirinin kopyası uygulamaların belirli sayıda firmanın geliştirmesi sonucunda tasarlandığı tespit edilmiştir. Birçok otelin mobil uygulamaya sahip olmadığı ya da uygulama özelliklerinin uluslararası kriterlere göre eksiklikler barındırdığı gözlemlenmiştir.

Yazarlar: Öğr. Gör. Eniser ATABAY, Prof. Dr. Cem Oktay GÜZELLER, Prof. Dr. Beykan ÇİZEL

Tam Metin PDF (Eklenecek)