Bibliyometrik Analiz

Bibliyometrik analiz, bilimsel yayınların ve akademik verilerin niceliksel olarak incelenmesi ve analiz edilmesidir. Bu analiz yöntemi, bilimsel literatürdeki eğilimleri, sosyal, entelektüel ve kavramsal yapılar ile ilişkileri anlamak için kullanılmaktadır. Bibliyometrik analiz ile özellikle akademik yayınlar, dergiler, makaleler, kitaplar ve konferans bildirileri gibi bilimsel kaynaklardan elde edilen verileri kullanarak çeşitli istatistiksel raporlar ortaya konulmaktadır.

Bibliyometrik analiz, bilimsel çalışmalarda şu tür bilgileri içeren verilere dayanabilir:

Yayın verileri: Makalelerin, dergilerin, kitapların, yazarların, kurumların ve ülkelerin yayın sayıları ve dağılımları.

Alıntı verileri: Makalelerin ve yazarların diğer makaleler tarafından alıntılanma sayıları ve alıntı frekansları.

Coğrafi veriler: Yazarların ve kurumların coğrafi dağılımları ve yayın aktiviteleri.

İçerik verileri: Anahtar kelimeler, başlık analizleri ve metin içi içerik analizi yoluyla bilimsel çalışmaların konu ve içerikleri.

Bibliyometrik analizler, aşağıdaki gibi farklı amaçlar için kullanılabilir:

  • Bilimsel gelişmeleri ve eğilimleri belirleme.
  • Bilim insanlarının ve kurumların akademik performanslarını değerlendirme.
  • Farklı disiplinler ve araştırma alanları arasındaki ilişkileri inceleme.
  • Araştırma alanlarındaki boşlukları tespit etme.
  • Yayınlar arasında ağ haritaları oluşturma.
  • Bir yazarın, kurumun ya da araştırma grubunun etki ve etkinliğini ölçme.
  • Farklı araştırma gruplarının, laboratuarlarının grupiçi ve dışı sosyal yapılarını tespit etme

Bibliyometrik Analiz Eğitim Serisi 1

Bibliyometrik Analiz Eğitim Serisi 2

Tarafından desteklenmektedir BetterDocs