Ülkeler ve Kültürleri Dersi

Ödev Hazırlama Rehberi

  1. Bir adet ülke seçilecektir.
  2. Seçilen ülke hakkında temel bilgiler CIA Factbook vb. internet kaynaklarından edinilecektir.
  3. Seçilen ülke hakkındaki kültürel bilgiler şifreli bağlantı linki aracılığıyla tavsiye edilen Ansiklopedik kaynaklardan araştırılacaktır.
  4. Bir adet sunum, bir adet de bilgi kitapçığı hazırlanacaktır.
  5. Sunum süresi 5dk’dır. En fazla 15 sayfadan oluşmalıdır.
  6. Sunumda resim, tablo gibi zengin içerikler kullanılabilir.
  7. Sunuma en fazla 1 dk’lık video eklenebilir.
  8. Bilgi kitapçığı en fazla 5 sayfadan oluşacaktır.
  9. Bilgi kitapçığında ülkeler hakkında “Genel Bilgiler”, “Coğrafi Bilgiler”, “Tarihi Bilgiler”, “Mimari Bilgiler”, “Sosyo-Kültürel Bilgiler”, “Turizmle İlgili Bilgiler” (Güncel Turizm Verileri, Kültürel Miras Bilgileri, Turistik Destinasyonları vb.)

Ders içeriği ile ilgili kaynaklara erişmek için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Tarafından desteklenmektedir BetterDocs