Turizm, disiplinlerarası bir alan olması nedeniyle farklı bilim dallarından araştırmacıların ilgisini çekmektedir. Ancak turizm çalışmalarında…