Akademik dünyada araştırmaların yayınlandığı eserlerde birden fazla isim görmek mümkündür. Bu nedenle, bir makalenin/bildirinin/kitabın etkisi…