Bir araştırma yöntemi semineri düşünün içinde içinde nicel ve nitel bazı araştırma yöntemleri barındıran. Bir…