Turizmde E-Ticaret Eğitimi

Turizmde E-Ticaret online (çevirimiçi) mecralarda Turizm iş ya da işletme faaliyetlerini etkileyen ticari eylemlere verilen genel addır. Sanal ortamdaki bu eylemlerin tarafları(tüketiciler, üreticiler, bilgisayar vb.) hem kendi aralarında hem de birbirleri ile iletişim halinde bulunabilirler. E-Ticaret sektöründe yapılan işin niteliğine göre B2B, B2C, C2C, H2H, B2B2C gibi farklı segmentler mevcuttur.

Dersin Amacı

 • E-Ticaret faaliyetlerini turizm sektörü ile bütünleşik olarak aktarmak.
 • Kursiyerlere geleneksel değerlerden kopmadan, günümüzün ve geleceğin trendlerini takip etme bilincini yerleştirmek.
 • E-Ticaret faaliyetleri için aktarılan paranın geri dönüşüm oranını( ROI ) artırarak, misafirin yaşamboyu değer katsayısını artırmak( CLV ).
 • Turizm İşletmelerinde içsel pazarlamayı ve sosyal medya okur yazarlığını pozitif yönde artırmak.
 • Turizm İşletmelerinin E-Ticaret alanında üçüncü taraflara olan bağımlılığını azaltıp, yerel hareket kabiliyetlerini artırmak.
 • Turizm İşletmeleri için Dijital Medya Planı, E-Mail İletişim Planı, SWOT analizi, Sostac Pazarlama Planı hazırlanış şemalarını göstermek.
 • Turizmde E-Ticaret alanında uzmanlaşmış birey sayısını artırmak.
turizmde e-ticaret
Hem akademik hem sektörel bir e-ticaret eğitimi!

Dersin İçeriği

Seans 1:

 • Pazarlamanın Temel Kavramları
 • İnternette Pazarlama
 • Turizm İşletmelerinde Dijital Pazarlama Faaliyetleri ve İçsel Pazarlama

Seans 2:

 • B2B kanallar ve genel özellikleri
 • B2C kanallar ve genel özellikleri
 • Turizm İşletmeleri için Web Siteleri(brand.com) ve ek modüller(Mobil Apps, chat, voip, land pages creator vd. )
 • OTA vs Direkt Satışlar
 • Bütünleşik İletişim Araçları ( Channel Manager, Content Manager vd. )

Seans 3:

 • SEM ve SEO
 • Sosyal Medya ve tatil yorum siteleri
 • Mobil Pazarlama
 • Pr ve Doğrudan Satış için Marketing Araçları(remarketing, retargeting vd.)
 • Google Analytics, Yandex Metrica, Mouseflow ve Monitoring Araçları

Seans 4:

 • Google Adwords
 • Yandex Metrica
 • Facebook-Instagram Reklam uygulamaları

Seans 5:

Turizmde E-Ticaret alanında ;

 • KPI metrikler ve temel raporlamalar
 • Swot Analizi
 • İletişim Planı
 • Medya Planı
 • Sostac Planlama
turizmde e-ticaret
Fayda maliyet analizini iyi yapın!

Eğitim Süresi

5 Seans halinde verilecek dersler toplam 15 ile 20 saat aralığında bir süreyi kapsamaktadır.

Eğitim Ücreti

5 seans için toplam ücret kişi sayıları baz alınarak aşağıda belirtilmiştir. Ücretler sınıf başınadır.

Kişi Sayısı 1-4 kisi 5-8 kisi 8+ kisi
Ücret Sorunuz Sorunuz Sorunuz
İşlem eniser@gmail.com eniser@gmail.com eniser@gmail.com

Eğitmen Hakkında
Eniser Atabay hakkında genel bilgiye şu sayfadan ulaşabilir ya da aşağıdaki linkedin profilini inceleyebilirsiniz.
E-Posta Adresi: eniser@gmail.com