Boşnak halk türkülerinin genel ismi sevdalinka olarak adlandırılır ve bir Bosna türküsüdür “U Stambolu Na…