Turizm Alanında Deneysel Araştırmalara Yönelik Bir İnceleme

0 0
Yaklaşık Okuma Süresi:48 Saniye

Turizm, disiplinlerarası bir alan olması nedeniyle farklı bilim dallarından araştırmacıların ilgisini çekmektedir. Ancak turizm çalışmalarında halen betimsel ve ilişkisel araştırmalar ağırlıklıdır. Deneysel çalışmaların artması, nedenselliği sorgulayan kanıta dayalı literatürün kuvvetlenmesini sağlayacaktır.

Deneysel yöntemlerin kullanımı metodolojik çeşitliliği ve derinliği artıracaktır. Kontrollü deneyler, saha ve laboratuvar çalışmaları ile elde edilen ampirik bulgular kuramsal gelişime katkı sunacaktır.

Ayrıca deneysel araştırmalardan elde edilen bulgular turizm sektörünün karar alma süreçlerini şekillendireceğinden, deneysel araştırmaların artması akademi ile sektör arasındaki işbirliğini güçlendirme potansiyeli taşımaktadır.

Kısacası deneysel araştırmaların Turizm alanında gelişimi oldukça önemlidir. Değerli hocalarımız Seda Sökmen ve Merve Doğan ile turizm araştırmalarındaki “nedenselliği” araştırmalardaki “Q1 Dergilerde Deneysel Tasarımın Kullanımını” inceleyerek keşfetmeye gayret ettik. Kanaatimce Türk Turizm Alanyazınında deneysel tasarıma yer verecek her araştırmacının okuması gereken bir inceleme çalışması oldu. Yazıyı buraya kadar okuyan herkesi sıcak bir kahve ve belki sakin bir müzik listesi eşliğinde çalışmamızı okumaya davet ediyorum. Çalışmaya https://dergipark.org.tr/en/pub/ausbd/issue/80058/1240722 adresinden erişebilirsiniz. Keyifli okumalar.

Subscribe
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments